آخرین به‌روزرسانی جمعه ۶ مرداد ساعت ۱۵:۲۵و به‌روزرسانی بعدی شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۰:۳۰می‌باشد.
هم‌اکنون آب‌و‌هوای نیشابورآفتابي است، و دمای هوا 25 ° می‌باشد.
طلوع خورشید در نیشابور جمعه ۶ مرداد ساعت ۰۵:۳۸و غروب خورشیدساعت ۱۹:۴۳می‌باشد.
25 °
آفتابي
جمعه ۶ مرداد ساعت ۲۳:۳۰ تا شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۰:۳۰

25 °
آفتابي
شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
23 °
آفتابي
شنبه ۷ مرداد ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
35 °
آفتابي
شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
33 °
آفتابي
شنبه ۷ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ تا یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۰۰:۳۰

24 °
آفتابي
یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
22 °
آفتابي
یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۰۶:۳۰ تا ساعت ۱۲:۳۰
34 °
ابري پراکنده
یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۸:۳۰
34 °
تا قسمتي ابري
یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ تا دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۰:۳۰

27 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۰:۳۰ تا ساعت ۰۶:۳۰
23 °
تا قسمتي ابري
دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
ابري پراکنده
دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
آفتابي
دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
دوشنبه ۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

22 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
30 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
سه شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

23 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
31 °
تا قسمتي ابري
چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
35 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
27 °
آفتابي
چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
24 °
آفتابي
پنجشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا جمعه ۱۳ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

21 °
آفتابي
جمعه ۱۳ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
27 °
آفتابي
جمعه ۱۳ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
32 °
آفتابي
جمعه ۱۳ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
جمعه ۱۳ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
28 °
آفتابي
شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
25 °
آفتابي
شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا یکشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰

20 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۰۴:۳۰ تا ساعت ۱۰:۳۰
29 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۰:۳۰ تا ساعت ۱۶:۳۰
34 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ تا ساعت ۲۲:۳۰
26 °
آفتابي
یکشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ تا دوشنبه ۱۶ مرداد ساعت ۰۴:۳۰خلاصه‌ی دمای کلی : 25 و25 و23 و35 و33 و24 و22 و34 و34 و27 و23 و29 و35 و27 و22 و30 و35 و27 و23 و31 و35 و27 و21 و28 و32 و24 و21 و27 و32 و25 و20 و28 و34 و25 و20 و29 و34 و26 و...


باجگیران   باخرز   بایگ   بجستان   بردسکن   بیدخت   تایباد   تربت جام   تربت حیدریه   جغتای   جنگل   چاپشلو   چکنه بالا   چکنه پایین   چناران   خرو   خلیل‌آباد   خواف   داورزن   دررود   درگز   دولت‌آباد   رباط سنگ   رشتخوار   ریوش   سبزوار   سرخس   سلامی   سلطان‌آباد   سنگان   شادمهر   شاندیز   ششتمد   شهرآباد   صالح‌آباد   طرقبه   عشق‌آباد   فرهادگرد   فریمان   فیروزه   فیض‌آباد   قاسم‌آباد   قدمگاه   قوچان   کاخک   کاریز   کاشمر   کدکن   کلات   کندر   گناباد   لطف‌آباد   مشهد   مشهد ریزه   ملک‌آباد   نشتیفان   نصرآباد   نقاب   نوخندان   نیشابور   همت‌آباد   آب و هوای خراسان رضوی آب و هوای نیشابور (هواشناسی نیشابور)
کاری از داود گنجی