چرا هتل ابتدای جاده باغرود رها شده؟


چرا پروژه هتل سه ستاره ابتدای جاده باغرود بعداز انجام عملیات گودبرداری و پی ریزی بحال خود رها و بیش از یکساله که ساختش متوقف شده؟با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز