خداحافظی اولین فرماندار فیروزه


بعد از پنج سال و هفت ماه محمد رضا حاجی زاده، اولین فرماندار شهرستان فیروزه با این سمت خداحافظی کرد.
حاجی زاده پس از پایان یافتن کارش در فرمانداری فیروزه به مشهد رفت تا چون گذشته به تدریس در دانشگاه بپردازد.
هم اکنون محمد تاجیک بخشدار بخش مرکزی شهرستان فیروزه با حفظ سمت سرپرستی فرمانداری این شهرستان را به عهده گرفته است.
همچنین اسفندیار جلایری فرماندار نیشابور نیز که از اردیبهشت ماه ۹۲ پس از برکناری هاشمی عهده دار این مسئولیت شده بود با سمتش خداحافظی کرد تا موقتا برات علی نیا سرپرستی این دستگاه را برعهده گیرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز