بازگشت دوباره فرزند نیشابور به ساختمان فرمانداری؟

غلامحسین مظفری بار دیگر فرماندار نیشابور می شود.

مظفری پیش از این نیز در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ سکاندار عالیترین دستگاه اجرایی نیشابور بود.
در جلسه ای که به منظور بررسی این موضوع برگزار شده بود به رغم مخالفت یکی از نمایندگان مجلس انتصاب مظفری به سمت فرماندار نیشابور قطعی شد.
 

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز