جلسه شورای اسلامی شهرستان با حضور مدیر مخابرات و خبرنگاران تشکیل شد

این جلسه با حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان ، مدیر اداره مخابرات شهرستان نیشابور و کارشناسان آن اداره مهندس خزایی، مهندس صالح ابادی، مهندس نورانی و جمعی از خبرنگاران با موضوع مشکلات مرتبط با مخابرات با حضور مهندس شهر آبادی ، برنامه ریزی بیلان مطالب و مطالب عضو شورای شهرستان در نشریات و معرفی رزومه کاری آنها عصر روز چهارشنبه 28 مرداد ماه 94 در محل دفتر شورای شهرستان برگزار شد .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز