کشف تازه و هیجانی نو در رگ های تاریخ تمدن نیشابور:

قدمت مدنیت در دشت نیشابور به «هفت هزار» سال رسید آیا ما «با هفت هزار سالگان سر به سریم»؟ «گزارش اختصاصی» خیام نامه از آخرین یافته های باستان شناسی محوطه ی کشف شده ی «قاراچشمه» شناسایی «چهارمین، کهن ترین و بزرگ ترین» محوطه ی باستانی در محدوده ی نیشابور بزرگ، را در قدم نخست باید...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز