نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها؛ قانونی را وضع نموده تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز