درنمایشگاه صنعت ساختمان مشهد حمایت از تولید ملی دنبال می شود

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد بر نقش موثر نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی در جهت حمایت از تولید ملی و محصولات داخلی تاکید کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز