مراکز آموزش عالی باید دوره های کارورزی برگزار کنند

مشهد-مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: مراکز آموزش عالی باید از طریق دوره های کارورزی به مهارت آموزی دانشجویان بپردازند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز