۵۰ روستا در خراسان رضوی برای بوم گردی انتخاب شده است

مشهد- سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: بیش از ۵۰ روستا در خراسان رضوی برای ایجاد اقامت گاه های بوم گردی انتخاب شده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز