شهروندان مشهد خوشحالی خود را از کیفیت بازی ایران ابراز کردند

مشهد- ایرنا- جمعی از شهروندان مشهد چهارشنبه شب برای قدردانی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران به خیابان ها ریخته و با به صدا درآوردن شیپور و بوق خودروها حمایت خود را از آنان ابراز کردند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز