برخی پروازهای فرودگاه سبزوار لغو شد

سبزوار- ایرنا- مدیر فرودگاه سبزوار گفت: پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در روزهای چهارشنبه تیرماه 97 در مسیر تهران - سبزوار و بالعکس لغو شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز