فراخوان جشنواره ابوذر منتشر شد

مشهد- ایرنا- فراخوان سومین جشنواره رسانه ‌ای ابوذر خراسان رضوی روز چهارشنبه منتشر شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز