بانوان کمان‌داران خراسان رضوی در تورنمنت جمهوری چک

دو بانوی کاماندار هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین خراسان رضویجهت حضور در تورنمنت رنگینگ جهانی 2018 به جمهوری چک اعزام خواهند شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز