آغاز اولین مرحله اردوی تیم ملی کاراته نونهالان

سرمربی تیم ملی کاراته نونهالان از آغاز اردوی 4 روزه در مشهد خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز