ارتقا فرهنگی میزبانی از رائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع)

سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به ارتقاء فرهنگی میزبانی از رائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس اظهار کرد: نوروزامسال ۹۰ هزار نفر در سامانه میزبانی ثبت نام کرده اند و میزبانی زائران در منازل خود بوده اند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز