دوچرخه سواران خراسانی شش مدال کسب کردند

دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: دوچرخه سواران این استان در نخستین مرحله لیگ جوانان کشور چهار مدال نقره و دو برنز به دست آوردند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز