رفع تصرف بیش از 3هزار هکتار زمین در خراسان رضوی

بیش از 3هزار هکتار اراضی ملی در خراسان رضوی رفع تصرف شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز