304 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی کشف شده است

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان این استان ظرف یک ماه اخیر در جریان گشت مرزی و درگیری با قاچاقچیان 304 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط کرده اند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز