معاونت توسعه نبض بنياد و ايجاد کننده پويايي است

خبرگزاري آريا- مديرکل بنياد خراسان رضوي با بيان اينکه معاونت توسعه نبض بنياد و ايجاد کننده پويايي و نشاط در بين کارکنان اين نهاد مقدس است، گفت: کارکنان معاونت پشتيباني بايد دقيق، سريع و با محاسبه عمل کنند و بسترهاي خدمت براي کارکنان بنياد را مهيا سازند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز