عملیاتی شدن ۵۵ طرح پژوهش محور در خراسان رضوی

مشهد-استاندار خراسان رضوی از اجرای ۵۵ طرح پژوهش محور در این استان برای حل موانع و مشکلات خبر داد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز