بیش از 4 هزار روستای خراسان رضوی خالی از سکنه

ایران از جمله کشورهایی است که با سیر روز افزون مهاجرت روستانشینان به شهرها مواجه است و با مشکلات و پیامدهای ناشی از این مهاجرت، دست و پنجه نرم می کند بنحویکه آمار هشدار دهنده ایی از خالی شدن روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها دیده می شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز