پایان مسابقات فوتسال جام رمضان تربت جام

پرونده مسابقات فوتسال جام رمضان تربت جام یادبود شادروان ( محمدرضا کریم پور) پیشکسوت ارزنده فوتبال تربت جام و استان با قهرمانی تیم فرآورده های پروتئینی گوشتیران بسته شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز