دستور دادستانی برای عادی‌سازی زباله‌های خطرناک بیمارستان‌های مشهد

مشهد-مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گفت: طبق دستور قضایی معاون دادستان خراسان رضوی تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید نسبت به عادی‌سازی زباله‌های خطرناک خود اقدام کنند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز