1500 تن قیر به کمربندی شمالی سبزوار اختصاص یافت

سبزوار- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: 1500 تن قیر رایگان امسال برای تکمیل مسیر کمربندی محیطی شمالی شهر سبزوار اختصاص یافت که در مرحله نخست 500 تن آن تحویل شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز