مشهد رتبه اول تولید عسل را در استان خراسان رضوی دارد

مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شهرستان مشهد با 55 هزار و 65 کندو و تولید سالانه بیش از 500 تن عسل رتبه اول استان را در این حوزه دارد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز