گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهردر کتابخانه های عمومی نیشابور

یاد و خاطره فاتحان خرمشهر در کتابخانه های نیشابور با اجرای برنامه های فرهنگی پاس داشته شد

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز