نقدی بر مجموعه داستان کوتاه

مسیر ناتمام نقدی بر مجموعه داستان کوتاه «دلتنگی های گربه تنهای من» استاد جمال میرصادقی در کتاب «ادبیات داستانی» می نویسد: «داستان کوتاه حاصل جامعه ناآرام و دستخوش تغییر است». مجموعه ی داستان کوتاه «دلتنگی های گربه تنهای من»، نوشته ی رضا خماریان و زهره احمدیان، شاهد خوبی بر این مدعاست. مجموعه‌ای که نشانه تجربه...

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز