مشارکت کارکنان ادارات و فرمانداری‌ها در سرپرستی ایتام

استاندار خراسان رضوی گفت : برنامه ریزی شده است که امسال از پرسنل و مسئولان خیر در ادارات ، دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها برای سرپرستی کودکان بی سرپرست کمیته امداد امام (ره) یاری گرفته شود .

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز