مشاهده "پلنگ ایرانی" در مناطق حفاظت شده سبزوار و زاوه

برای نخستین بار پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده ریوند سبزوار و بزمای زاوه مشاهده شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز