عناوین روزنامه های دوم خرداد خراسان رضوی

روزنامه های خراسان رضوی روز چهارشنبه دوم خرداد 1397 مطالب متنوعی منتشر کردند که عنوانهای برجسته آنها مرور می شود.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز