پیگیری برای ایجاد شهرک فناوری در مشهد

مشهد- استاندارخراسان رضوی گفت: پیگیر احداث شهرک فناوری برای حمایت از شرکت های نوپا در مشهد هستیم.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز