۴ میلیون و ۸۰۰ هزار "من‌کارت" در دست شهروندان مشهدی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد گفت:۴ میلیون و ۸۰۰ هزار "من‌کارت" در دست شهروندان مشهدی است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز