فرزندخواندگی در خراسان رضوی ۳۰ درصد رشد یافت

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی گفت: واگذاری فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست در قالب طرح‌های فرزندخواندگی و امین موقت به خانواده‌های متقاضی، پارسال در مقایسه با سال قبل از آن در استان ۳۰ درصد رشد داشت.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز