ایجاد و تکمیل مجتمع های بین راهی برای کاهش حوادث جاده ای

با حضور مدیرکل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی، نخستین جلسه کارگروه مجتمع های بین راهی استان برگزار شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز