دعوت باستانی کاران خراسان رضوی به اردوی تیم ملی

دو ورزشکار باستانی خراسان‌رضوی به اردوی تیم ملی دعوت شدند‌‌.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز