حسن وحدتی شبیری رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی شد

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی در حکمی سید حسن وحدتی شبیری را به عنوان رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی منصوب کرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز