ارتقاء شاخص‌های سلامت دهان و دندان در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رییس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت، گام موثری در ارتقاء شاخص‌های سلامت دهان و دندان دانش آموزان برداشته شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز