احیای امر به معروف ونهی از منکر بر اساس راهبرد‌های مقام معظم رهبری در حال اجراست.

دبیر ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر خراسان رضوی گفت:نقشه راه امر به معروف ونهی از منکردر خراسان رضوی بر اساس راهبرد‌های مقام معظم رهبری تبیین شده و در حال اجراست.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز