استقبال از قهرمان مسابقات جهانی دوچرخه سواری در سبزوار

حسین داوودیان قهرمان مسابقات جهانی ترکیه با استقبال جمعی از ورزشکاران و مسئولان شهرستان سبزوار وارد زادگاهش شد

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز