نجات جان ۷۰۰ مادر باردار پرخطر در بیمارستان قائم(عج) مشهد

عضو هیات علمی گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: ظرف شش ماه گذشته ۷۰۰ بیمار (مادر باردار پرخطر) که مبتلابه عوارض شدید بوده اند نجات پیدا کرده و در سامانه ایمان ثبت شده اند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز