انتصاب مسئولان کميته هاي شانزدهمين دوره جشنواره بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع)

خبرگزاري آريا- مسئولان کميته هاي هشت گانه شانزدهمين دوره جشنواره بين المللي فرهنگي هنري امام رضا(ع) مشخص شدند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز