اجرای طرح مدیریت تخلفات اضافه بار در مشهد

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد گفت: مدیریت تخلفات اضافه بار با تجهیز گشت‌های نظارت و بازرسی به سیستم توزین و کنترل ناوگان سنگین در شهر صورت پذیرفته و شاهد صرفه‌جویی با اجرای این طرح هستیم

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز