زنگ خیام در نیشابور نواخته شد

به مناسبت روز ملی بزرگداشت خیام نیشابوری زنگ خیام در دبیرستان ماندگار خیام با حضور مسئولین و فرهنگیان و اهالی ادب و هنرنیشابور نواخته شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز