مشکل امروز روحانیت نفوذ جریان تحجراست

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مشکل امروز روحانیت نفوذ جریان تحجر در روحانیت است، زیرا با آرم و نشان دین وارد عمل می‌شود و به دین ضربه می‌زند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز