زنگ خيام در نيشابور نواخته شد

خبرگزاري آريا- به مناسبت روز ملي بزرگداشت خيام نيشابوري زنگ خيام در دبيرستان ماندگار خيام با حضور مسئولين و فرهنگيان و اهالي ادب و هنرنيشابور نواخته شد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز