فردوسی  نقش مهمی در حفظ هویت ایران داشته است

مشهد- رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: فردوسی  نقش مهمی در حفظ هویت ایران داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز