بقای آمریکا در ناامنی جهان است

گناباد- یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: بقای آمریکا در ناامن کردن جهان است تا بتواند از مسیر فروش سلاح های خود منافع اقتصادی لازم را کسب کند.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز