16 شهرستان خراسان رضوی باران داشتند

مشهد- ایرنا- کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارندگی سه شنبه شب در 16 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی شهرستان های این استان گزارش شده که بیشترین آن مربوط به قوچان بوده است.

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز