سامان بخشی منطقه تاریخی توس ضرورتی که مغفول مانده است

مشهد- ایرنا- عرصه 360 هکتاری حریم شهر تاریخی توس و آرامگاه فردوسی در فاصله 25 کیلومتری شمال مشهد منطقه ای ارزشمند به لحاظ پیشینه، ظرفیت بررسیهای تاریخی و گردشگری است که تاکنون نه تنها به اندازه جایگاهش قدر ندیده بلکه محدودیتهای قانونی حاکم بر آن برای ساکنان محلی دل آزار شده است

با مشترک شدن در خبرنامه ی خبرهای نیشابور جدیدترین خبرهای نیشابور و خراسان رضوی را هر روز در صندوق رایانامه خود دریافت کنید.

خبرهای داغ امروز